Castellano English Pàgina principal UB   
Identificació de l'alumne

Curs 2019/2020
0440100 Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
4GT01 DIETA MEDITERRÀNIA: ALIMENTACIÓ, CULTURA I INNOVACIÓ CULINÀRIA

 

DNI/PASSAPORT: o NIUB:
Data de naixement (ddmmaaaa):


Informació específica de l'ensenyament:
Juntament amb el formulari on-line, s'ha d'enviar a sherraiz@ub.edu la següent informació:
• Títol acreditatiu
• Curriculum Vitae
Si desitgeu que el títol/certificat que acrediti la superació d'aquest Màster s'expedeixi en versió bilingüe, català i una altra llengua oficial de l'estat espanyol o de la Unió Europea, seleccioneu la llengua en el formulari de preinscripció.

Junto con el formulario on-line, se ha de enviar a sherraiz@ub.edu la siguiente información:
• Título Acreditativo
• Curriculum Vitae
Si deseas que el título/certificado que acredite la superación del Máster se expida en versión bilingüe, catalán y otra lengua oficial del estado español o de la Unión Europea, selecciona que lengua deseas en el formulario de preinscripción.

Planificació Academicodocent - GIGA