Castellano English Pàgina principal UB   
Identificació de l'alumne

Curs 2019/2020
0440700 Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
4AT38 MEDITERRANEAN DIET: FOOD, HEALTH AND NUTRITIONAL GASTRONOMY

 

DNI/PASSAPORT: o NIUB:
Data de naixement (ddmmaaaa):


Informació específica de l'ensenyament:
Juntament amb el formulari on-line, envieu a sherraiz@tmcmediterranean.org la següent documentació per finalitzar la vostra preinscripció:
• Títol acreditatiu
• Acreditació nivell d’anglès (per a persones no nadiues)
• Curriculum Vitae
--------------------------------
Además del formulario on-line, enviad la siguiente documentacion a sherraiz@tmcmediterranean.org para finalizar vuestra preinscripción:
• Título acreditativo
• Acreditación nivel de inglés (para persones no nativas)
• Curriculum Vitae
----------------------------------
Please, send the following documentation to sherraiz@tmcmediterranean.org to finish you pre-enrollment:
• Bachelor's degree
• English Level Certificate (for non-native candidates).
• Curriculum

Planificació Academicodocent - GIGA