Castellano English Pàgina principal UB   
Identificació de l'alumne

Curs 2019/2020
0440700 Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
4AT81 GESTIÓ HOSPITALÀRIA I DE SERVEIS SANITARIS

 

DNI/PASSAPORT: o NIUB:
Data de naixement (ddmmaaaa):


Informació específica de l'ensenyament:
El importe de 456€ en concepto de preinscripción se descontará íntegramente del precio de matricula y no será y no retornable salvo causa mayor

Planificació Academicodocent - GIGA