Identificació de l'alumne
Curs 2020/2021
0240300 Facultat d'Economia i Empresa
4EU10 DIRECCIÓ COMERCIAL I VENDES