Identificació de l'alumne
Curs 2020/2021
0440100 Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
4GU10 APLICACIÓ PRÀCTICA DE L'ESTADÍSTICA ALS PROCESSOS DE LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA I AFINS