Identificació de l'alumne
Curs 2021/2022
0240300 Facultat d'Economia i Empresa
4EV14 ADMINISTRACIÓ DE NEGOCIS DIGITALS (E-BUSINESS & E-COMMERCE)