Identificació de l'alumne
Curs 2021/2022
0240300 Facultat d'Economia i Empresa
4EV46 ANÀLISI DEL CAPITALISME CONTEMPORANI: EINES REPUBLICANOSOCIALISTES