Identificació de l'alumne
Curs 2022/2023
0440400 Facultat de Psicologia
4QW30 PROCESSOS BŔSICS DE COACHING I LIDERATGE PERSONAL