Identificació de l'alumne
Curs Acadèmic 2023/2024
0240100 Facultat de Dret
4FX05 LOGÍSTICA I COMERÇ INTERNACIONAL