Identificació de l'alumne
Curs Acadèmic 2023/2024
0240300 Facultat d'Economia i Empresa
4EX22 MÀRQUETING DIGITAL, E-COMMERCE & SOCIAL MEDIA