Identificació de l'alumne
Curs Acadèmic 2023/2024
0240300 Facultat d'Economia i Empresa
4EX25 ADMINISTRACIÓ DE NEGOCIS DIGITALS (E-BUSINESS & E-COMMERCE)