Identificació de l'alumne
Curs Acadèmic 2024/2025
0340400 Facultat de Matemàtiques i Informàtica
4NY01 INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA DE DADES I A LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL