Identificació de l'alumne
Curs Acadèmic 2024/2025
0440400 Facultat de Psicologia
4QY05 TÈCNIQUES I PRINCIPIS BÀSICS EN TERÀPIA COGNITIVOSOCIAL