Identificació de l'alumne
Curs Acadèmic 2024/2025
0440400 Facultat de Psicologia
4QY21 PSICOTERÀPIA PSICOANALÍTICA PER A LA XARXA PÚBLICA EN SALUT MENTAL