M0S0C - Direcció d'Empreses de l'Esport
Període 1
Curs acadèmic 2024 / 2025
6544000 - FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA

Informació específica del procés:

Informació addicional:
* Primer període (ordinari):
Preinscripció: a partir de mitjans de gener i fins al 17 de març de 2024.
Resolució: 22 de març.

* Segon període (ordinari):
Preinscripció: del 25 de març al 7 de juny de 2024.
Resolució: 14 de juny.

* Tercer període (ordinari):
Preinscripció: del 14 de juny al 23 de juliol de 2024.
Resolució: 25 de juliol.

* Quart període (extraordinari, en funció de les places disponibles):
Preinscripció: del 29 de juliol al 10 de setembre de 2024.
Resolució: 13 de setembre.

Avisos:

• Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros (preu vigent fins a la nova publicació del Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya que normalment es publica al mes de juliol). Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme.
Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament
d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.

• Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que
compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

• Per una primera valoració cal adjuntar la documentació. Per penjar la documentació dins el formulari caldrà primer confirmar la sol·licitud.

MÉS INFORMACIÓ: https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/preinscripcio-masters