MD60J - Estudis Jurídics Avançats
Període 1
Curs acadèmic 2023 / 2024
5344000 - FACULTAT DE DRET

Informació específica del procés:

Informació addicional:
AVÍS:
En el moment de formalitzar la preinscripció al màster cal abonar una taxa de 30,21 €.
Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa.

DOCUMENTACIÓ
• DNI o passaport
• Carta de motivació amb adreça postal, electrònica i telèfon.
• Currículum Vitae
• Certificat acadèmic oficial
• Còpia del títol o resguard de pagament (per a alumnes d’universitats espanyoles)
• Còpia del Títol per a estudiants estrangers (per fer la matrícula caldrà estar traduït i
legalitzat per via diplomàtica):

Tota la documentació s’haurà d’adjuntar des del mateix formulari de preinscripció, per tal que la sol·licitud pugui ser valorada. En el moment de formalitzar la matrícula s’haurà de presentar la documentació original.

RESOLUCIÓ

Hi ha dues resolucions d'admesos:

PRIMERA RESOLUCIÓ: 31 de març de 2023
SEGONA RESOLUCIÓ: 7 de juliol de 2023

Per a cada resolució es tindrà en compte la documentació que hagi arribat fins al 24 de març i 30 de juny, respectivament.

RESERVA DE PLAÇA
Les persones admeses hauran de fer un pagament de 300 € en concepte de reserva de plaça, o de 150€ en cas d’estudiants de la UB que hagin obtingut una beca en el curs 2021-2022.

Més informació: https://www.ub.edu/portal/web/dret/condicions-reserva-placa-resta-masters