M0M0S - Psicologia General Sanitària
Període 1
Curs acadèmic 2023 / 2024
6244000 - FACULTAT DE PSICOLOGIA

Informació específica del procés:

Informació addicional:
NOMÉS DOCUMENTACIÓ - NO S'ADMETEN NOVES INSCRIPCIONS !!

S’obre un termini, exclusivament per a les persones que ja hagin fet la preinscripció en el període ordinari (fins 26 de maig), per lliurar documentació que estava pendent.

Ha de fer-se a través del formulari:
https://www.ub.edu/acad/pops/alumnes/identificacio.php?lang=1&PHPSESSID=c0msh6ii8k9hp1nmv4p2bd58b6

Termini des d’avui 29 de maig fins al divendres 2 de juny a les 14.00 h., improrrogable.

NO S’ADMET CAP NOVA INSCRIPCIÓ EN CAP CAS

==================================================

SÓLO DOCUMENTACIÓN - ¡¡NO SE ADMITEN NUEVAS INSCRIPCIONES !!

Se abre un plazo, exclusivamente para las personas que ya hayan hecho la preinscripción en el período ordinario (hasta 26 de mayo) para entregar documentación que estaba pendiente.

Ha de hacerse a través del formulario:
https://www.ub.edu/acad/pops/alumnes/identificacio.php?lang=2&PHPSESSID=c0msh6ii8k9hp1nmv4p2bd58b6

Plazo desde hoy 29 de mayo hasta el viernes 2 de junio a las 14.00 h., improrrogable.

NO SE ADMITE NINGUNA NUEVA INSCRIPCIÓN EN NINGÚN CASO