Reconeixement - GIGA


 
  im_diagrama;
 
RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 
 
Requisits
Si ja ets alumne de la UB has d'estar al corrent de pagament de rebut
Què pots sol·licitar?

Quan es pot sol.licitar el "Reconeixement d'estudis"?

Pots sol.licitar-lo si has cursat:
 • ensenyaments universitaris oficials:
  1. - espanyols
   - estrangers (convalidació)
 • ensenyaments universitaris propis espanyols
 • ensenyaments superiors oficials que condueixen al títols de:
  1. - Graduat en ensenyaments artístics
   - Tècnic d'arts plàstiques i disseny
   - Tècnic superior de formació professional
   - Tècnic superior esportiu
 • si tens experiència laboral i professional

Quan es pot sol.licitar el "Reconeixement acadèmic"?

Pots sol.licitar-lo si has fet:
 • Activitats institucionals
 • Representació estudiantil

Quan es pot sol.licitar la "Transferència"?

Quan vulguis incloure en tots els documents acadèmics els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats, sempre que no hagin conduït a obtenir un títol oficial i que no hagin estat reconeguts.
Documentació
Pagament
 • És necessari que facis el pagament al final de la sol•licitud perquè sigui ferma.
 • L’import i les deduccions són les establertes en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya
Normativa
 
Ja sóc alumne UB
No sóc alumne UB