University charts analysed

This page contains the list of the statistical charts analysed in the paper:
"Avaluació de l'accessibilitat per a persones amb baixa visió dels gràfics estadístics dels llocs web de les universitats públiques catalanes". En: II Congrés Internacional sobre Universitat i Inclusió. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Empresa i Coneixement; Xarxa Vives d'Universitats, 2019.

Chart 1. Universitat de Barcelona
Chart 1. Vertical stacked bar chart of the Universistat de Barcelona.
Chart 2. Universitat de Barcelona
Chart 2. Pie chart of the Universistat de Barcelona.
Chart 3. Universitat de Barcelona
Chart 3. Line chart of the Universistat de Barcelona.
Chart 4. Universitat de Lleida
Chart 4. Horizontal stacked bar chart of the Universistat de Lleida
Chart 5. Universitat de Lleida
Chart 5. Line chart of the Universistat de Lleida.
Chart 6. Universitat de Lleida
Chart 6. Bar / line chart of the Universistat de Lleida.
Chart 7. Catalan University Quality Assurance Agency
Chart 7. Vertical stacked bar chart of the Catalan University Quality Assurance Agency.
Chart 8. Catalan University Quality Assurance Agency
Chart 8. Pie chart of the Catalan University Quality Assurance Agency.
Chart 9. Catalan University Quality Assurance Agency
Chart 9. Horizontal bar chart of the Catalan University Quality Assurance Agency.