Skip to main content

Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures

Gestió de la Càtedra UNESCO

Directora: Mònica Rius-Pinés

ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat

Universitat de Barcelona 

Gran Via de les Corts Catalanes 585, E-08007 Barcelona

T. (+00 34) 934 035 655

catedra.unesco.dones@ub.edu

 

 • Codi UNESCO: 636
 • Any de creació: 2003-
 • Àmbits: Dones, desenvolupament i cultures
 • Institucions d'acollida: Universitat de Barcelona / Universitat de Vic
 • Sector UNESCO: Social and Human Sciences; Bureau of Strategic Planning
 • Tipus de càtedra: UNITWIN NETWORK


  UNESCO%20Gender_2_small.jpg

Objectiu

Promoure un sistema integrat d'activitats de recerca, formació, informació i documentació dins l’àmbit del gènere, el desenvolupament i la cultura. Facilitar la col·laboració entre investigadores i investigadors d'alt nivell i prestigi internacional i el professorat de les Universitats i altres institucions, principalment a Catalunya, Espanya i Europa, i a altres regions del món.

Objectius bàsics i camps temàtics d'activitat 

La Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures (UB), en el marc de les línies d'acció d'ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat de la UB, concreta les seves funcions en els següents objectius i camps temàtics:

Objectius bàsics 

 • Fer recerca sobre dones i gènere, i transferir els seus resultats.
 • Organitzar col·loquis, conferències i seminaris dins del camp dels estudis de gènere, sexualitat i crítica de la cultura.
 • Organitzar i col·laborar en activitats de formació universitària de grau i en màsters i doctorats en estudis de dones, gènere i sexualitat.
 • Establir relacions internacionals i promoure l'intercanvi acadèmic i la cooperació nacional i internacional.

Camps temàtics d'activitat 

 • Estudis i publicacions sobre dones i gènere en el marc de projectes de recerca finançats en convocatòries competitives.
 • Difusió de resultats en congressos, revistes i altres publicacions. Entre les més destacades: Lectora. Revista de dones i textualitat i la col·lecció “Mujeres y culturas” (Icaria editorial).
 • Cicle Gènere i crítica de la cultura, Cicle d'Escriptores, Cursos d'extensió universitària i d'estiu, Seminari de Barcelona i col·loquis i seminaris internacionals.
 • Formació en estudis de dones i gènere: assignatures en la formació de grau i estudis de màster-doctorat de la UB (especialment el màster i doctorat en Construcció i Representació d'Identitats Culturals-CRIC).
 • Intercanvi acadèmic i cooperació en temes de gènere amb diverses universitats i centres d'estudis de dones i gènere d'Europa (França, Alemanya, Itàlia, Portugal, Polònia, Gran Bretanya), Nord d'Àfrica (Marroc i Tunísia) i Amèrica (Argentina, Mèxic, Brasil, Canadà, Estats Units).

Resum històric de l'activitats

La Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures va iniciar les seves activitats l'any 2004, amb seu compartida en la Universitat de Barcelona i la Universitat de Vic. La gestió i pla d'activitats a la seu de la UB es desenvolupa des del Centre Dona i Literatura-Gènere, sexualitat, crítica de la cultura i, des de 2016, des d'ADHUC. Marta Segarra va ser la directora de la càtedra des de la seva creació fins a setembre de 2015, càrrec que va ocupar Elena Losada fins a octubre de 2018.

Des dels seus inicis les funcions de la càtedra, en coherència amb els objectius i camps temàtics d'acció, s'han centrat en la recerca i difusió dels estudis de dones, gènere i sexualitat a partir de l'anàlisi de discursos culturals com la literatura, el cinema, la filosofia, la història i l'art.  

Perspectives de futur 

Des de la seva creació la Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures ha dissenyat els seus propis objectius i camps temàtics de les seves accions, atorgant una dimensió especial a la promoció dels estudis de gènere, així com a la reflexió teòrica sobre el gènere i la comunitat, i alhora s'han ampliat les relacions d'intercanvi acadèmic universitari i de cooperació.

Les perspectives de futur de la càtedra se centren en garantir un equilibri entre les accions de recerca i formació universitària, així com les accions de sensibilització, difusió i transferència de resultats de la recerca. Paral·lelament, és prioritari aprofundir en les relacions internacionals.

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/2896