Skip to main content

Apocalipsis Queer: Elementos de teoría antisocial

Presentació llibre

Divendres 10 de febrer de 2017 a les 19h30

Casal Lambda, Av. del Marquès de l'Argentera, 22 - 08003 Barcelona

Lorenzo Bernini, investigador i professor de filosofia política a la Universitat de Verona, presenta el seu llibre Apocalipsis Queer. Elementos de teoría antisocial. El text analitza, des d’un punt de vista crític, l’evolució i la vessant més antisocial de les teories queer, especialment aquelles desenvolupades per pensadors gais, en el context de la filosofía clàssica de la modernitat. Hi intervindran, a més, María Teresa Vera Rojas (ADHUC – Universitat de Lleida), Francesco Ardolino (Universitat de Barcelona) i Albert Tola (autor).

Participant(s)
Francesco Ardolino,
Lorenzo Bernini,
Albert Tola,
María Teresa Vera Rojas
Organització
Casal Lambda;
Màster en Construcció i Representació d'Identitats Culturals;
ADHUC-Centre de Recerca Teoria, gènere i sexualitat;
Editorial Egales