Skip to main content

Cuerpos (trans)nacionales. Pornoburka de Brigitte Vasallo

Classe magistral

Dimecres 29 de març de 2017 de 13h a 14h

Aula 0.3, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, c/ Aribau, pis 0 – 08007 Barcelona
Info (492.64 KB)

Elena Castro, investigadora visitant del Centre de recerca ADHUC - Teoria, Gènere, Sexualitat, impartirà una clase magistral titulada "Cuerpos (trans)nacionales. Pornoburka, de Brigitte Vasallo". Castro, professora a la Louisiana State University, ha realitzat estudis interdisciplinaris sobre la multiculturalitat convergent en les publicacions hispanes i, alhora, sobre literatura peninsular espanyola des d'una perspectiva de sexualitat i gènere. D'entre les seves publicacions en destaquen el volum Poesía lesbiana queer. Cuerpos y sujetos inadecuados (Icaria, 2014) o els articles "Sexual dissidence and memoria histórica in Donde nadie te encuentre, by Alicia Giménez Bartlett" i "Representaciones y retos de las multitudes queer. La era posgénero en el Estado español". 

Participant(s)
Elena Castro
Organització
ADHUC-Centre de Recerca Teoria, gènere i sexualitat;
Màster en Construcció i Representació d'Identitats Culturals (CRIC);
Proyecto FFI2014-58487-P;
Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures;
GRC Creació i pensament de les dones (2017 SGR 588)