Skip to main content

Ustopies feministes: ficcions que esgranen el present

Workshop

Dimarts 27 setembre 2022, a les 17h30

Sala 0.3, Edifici Josep Carner
Universitat de Barcelona
C/ Aribau 2, planta baixa, 08007 Barcelona
CARTELL (153.78 KB)

El workshop “Ustopías feministas: ficcións que debutan o presente" reuneix dues investigadores del grup GENIA de la Uniwersytet Warszawski, Arantxa Calderón i Ana Garrido González, que es proposen analitzar qüestions de temporalitat en relació a la ficció i la temporalitat. Aquesta activitat forma part del Cicle "Non só Rosalía de Castro", organizat per Estudis Gallecs i Portuguesos i ADHUC-Centre de Recerca Teoria, Genere, Sexualitat. Assistència per invitació.

Participant(s)
Arantxa Calderón,
Ana Garrido González
Organització
Estudis Gallecs i Portuguesos, Universitat de Barcelona;
ADHUC-Teoria, Gènere, Sexualitat / Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures