Skip to main content

A narrativa galega diante dos desafíos do s. XXI

Conferència
Dilluns 2 de novembre de 2015 de 12h30 a 14h
Sala del Professorat, Edifici Josep Carner, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, c/ Aribau 2, 5è pis - 08007 Barcelona
Info (191.08 KB)

Quins condicionants i quines conseqüències té el boom de les narradores gallegues de començament de segle? Es pot parlar d'una "moda d'escriptores" a Galícia? Com es negocia la (in)visibilitat del gènere i la sexualitat? Quines són les fórmules de renovació de la narrativa criminal i el thriller? Quin lloc ocupen les emocions i l'hibridisme en l'assaig recent? Dolores Vilavedra (Universidade de Santiago de Compostela), especialista en literatura gallega contemporània, plantejarà aquests interrogants a partir de la seva anàlisi de la producció més recent en la conferència titulada "A narrativa galega diante dos desafíos do s. XXI". L'acte s'emmarca dins el projecte de recerca "Teoria de les emocions i el gènere en la cultura popular del s. XXI". Intervenció en gallec. Assistència oberta.

Participant(s)
Dolores Vilavedra
Organització
Centre Dona i Literatura;
Estudis Gallecs i Portuguesos, UB;
Minor en Estudis Gallecs, UAB
https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/3995