Skip to main content

Pena de muerte y mujer embarazada: un binomio de larga tradición histórica

Conferència

Divendres 31 de maig de 2013 a les 12h30

Seminari del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, c/ Montalegre 6-8 – 08001 Barcelona
Info (183.05 KB)

Rosa Mentxaka Elexpe impartirà una conferència titulada "Pena de muerte y mujer embarazada: un binomio de larga tradición histórica", en la qual reflexionarà sobre l'impacte del dret en la vida de les dones. Rosa Mentxaka és Catedràtica de Dret Romà de l'Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) i té una llarga trajectòria tant en el terreny del dret públic com en el del dret privat romà. Durant els últims anys ha estat treballant sobre el comportament del cristià respecte al servei militar, l'obligació de jurar pels déus protectors de l'estat, qüestions relacionades amb el suïcidi dels militars, i sobre les màrtirs cristianes. Actualment és investigadora del projecte "Las mujeres y la práctica jurídica en el Imperio romano". Aquesta activitat ha estat organitzada per Tàcita Muta (Grup d'Estudis de Dones i Gènere a l'Antiguitat), del GRC Creació i pensament de les dones.

Participant(s)
Rosa Mentxaka Elexpe
Organització
Tàcita Muta-Grup d'Estudis de Dones i Gènere a la Antiguitat;
Grup de Recerques en Antiguitat Tardana (GRAT);
GRC Creació i Pensament de les Dones