Skip to main content

Diferència sexual. Una ontologia pràctica?

Seminari d'investigació

Dijous 7 d'octubre a dimecres 15 de desembre de 2021 a les 16h

Virtual session
Cartell (230.51 KB)

El Seminari d'investigació "Diferència sexual - una ontologia pràctica?", que es durà a terme bimensualment durant els mesos d'octubre a desembre de 2021, proposa posar al focus la qüestió de la diferència sexual en la seva riquesa i obertura constitutiva. Cada sessió s’organitzarà al voltant d’una presentació en què s’explorarà alguna de les perspectives de la diferència sexual seguida de comentaris, preguntes i debat. Organitzat per tres investigadores predoctorals - Teresa Hoogeveen (ADHUC—Universitat de Barcelona), Alina Mierlus (Universitat Autònoma de Barcelona) i Andrea Ugalde (Universitat de Barcelona) -, el seminari parteix de la intuïció que la pregunta per la diferència sexual segueix sent una clau d’intel·ligibilitat fonamental per abordar algunes de les categories de la nostra tradició occidental, i proposa, entre d'altres opcions, restituir-la com a praxi, o pensar-ne la relació amb la diferència ontològica.

Hi intervindran Anne E. Berger (Cornell University / Université Paris 8), Alejandra Castillo (Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación), Stefarnia Ferrando (EHESS), Núria Sara Miras Boronat (Universitat de Barcelona) i Begonya Saez Tajafuerce (Universitat Autònoma de Barcelona).

L'activitat es realitzarà virtualment via la plataforma zoom. Per participar-hi cal confirmar l’assistència enviant un correu a s.diferenciasexual@gmail.com.

Coordinació
Teresa Hoogeveen,
Alina Mierlus,
Andrea Ugalde
Participant(s)
Anne E. Berger,
Alejandra Castillo,
Stefania Ferrando,
Núria Sara Miras Boronat,
Begonya Saez Tajafuerce
Organització
Seminari Filosofia i Gènere;
ADHUC–Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat;
Màster d'Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania;
GRC Creació i pensament de les dones (2017 SGR 588);
Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures
Amb la col·laboració de
Facultat de Filosofia (UB)