Skip to main content

Repensar el vel, el jihad i la llar a "Willow Trees Don’t Weep"

Classe magistral

Dijous 15 de març de 2018 a les 14h

Aula 103b, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Dallel Sarnou, professora a la Université Mostaganem, impartirà una classe magistral amb el títol “Re-thinking the Veil, Jihad and Home in Fadia Faqir’s Willow Trees Don’t Weep” com a part del Màster en Construcció i Representació d’Identitats Culturals. Sarnou analitzarà la protagonista de l’obra de Fadia Faqir a través del prisma de la transmodernitat. Activitat oberta al públic interessat.

Participant(s)
Dallel Sarnou
Organització
Màster en Construcció i Representació d'Identitats Culturals (CRIC);
Proyecto de investigación Construcción de identidades, género y creación artística en los márgenes de la arabidad (FFI2014-58487-P);
ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat;
GRC Creació i pensament de les dones (2017 SGR 588);
Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures