Skip to main content

Grup d'innovació docent consolidat Lletra de dona / LLETRAD 2022 (GINDOC-UB/155)

Data de inici
01/01/2022
Data de finalització
31/12/2023
Referència
GINDOC-UB/155
Institució
Universitat de Barcelona
Programa
Recerca, innovació i millora de la docència i l'aprenentatge (RIMDA)
Grups d'innovació docent
IP
Mariela Fargas Peñarrocha
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
Equip investigador
Cristina Alsina
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
,
Rodrigo Andrés
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
,
Francesco Ardolino
(Universitat de Barcelona)
,
À. Lorena Fuster
(Seminari Filosofia i Gènere-ADHUC, Universitat de Barcelona)
,
Josefina Goberna Tricas
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
,
Helena González Fernández
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
,
María Xesús Lama López
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
,
Elena Losada Soler
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
,
Joana Masó
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
,
Mònica Rius Piniés
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
,
Marta Segarra
(LEGS-CNRS / ADHUC-Universitat de Barcelona)
,
Cielo Zaidenwerg
(Universitat de Barcelona)
Personal en formació predoctoral
Arturo Corujo
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
,
Sara Soler i Arjona
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
Personal col·laborador
Katarzyna Paszkiewicz
(ADHUC-Universitat de les Illes Balears)
,
Georgina G. Rabassó
(ADHUC-Fundació Bosch i Gimpera)
,
Andrea Ruthven
(ADHUC-Universitat de les Illes Balears)
,
Dolores Resano
(University College Dublin)
,
María Teresa Vera Rojas
(ADHUC-Universitat de les Illes Balears)