Skip to main content

Dimensió filosòfica de la tradició literària en Simone Weil

Laboratori de tesi

Dilluns 3 de març de 2014 a les 18h30

Seminari del Departament d'Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura, Facultat de Filosofia, Universitat de Barcelona, c/ Montalegre 6, 4t pis - 08001 Barcelona
Info (771.56 KB)

El Seminari Filosofia i Gènere, del Grup de Recerca Consolidat Creació i Pensament de les Dones, organitza el laboratori de tesi de Joan Nogués Gálvez, doctorand en Filosofia per la Universitat de Barcelona en el marc del programa Ciutadania i Drets Humans. La seva tesi doctoral, titulada "Dimensió filosòfica de la tradició literària en Simone Weil" i dirigida per Carmen Revilla Guzmán, analitza com Simone Weil utilitza en clau filosòfica textos que no pertanyen estrictament a l'àmbit del pensament sinó que s'inscriuen en la tradició literària. En aquest sentit, reflexiona sobre la importància decisiva que tenen, per a la pensadora, l'èpica i la tragèdia. El laboratori de tesi, dirigit per Rosa Rius Gatell i coordinat per Georgina Rabassó, és una experiència d'innovació docent que consisteix a compartir els itineraris de recerca durant el període d'elaboració de la tesi doctoral.

Coordinació
Rosa Rius Gatell (dir.),
Georgina Rabassó
Participant(s)
Joan Nogués Gálvez
Organització
GRC Creació i Pensament de les Dones;
Seminari Filosofia i Gènere