Skip to main content

El 'Cicle del Pallars' de Maria Barbal: una narrativa per a un territori

Laboratori de tesi

Dimecres 29 de juny de 2016 a les 17h

Seminari del Departament d'Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura, Facultat de Filosofia, Universitat de Barcelona, c/ Montalegre 6, 4t pis - 08001 Barcelona
Info (489.23 KB)

El Seminari Filosofia i Gènere, del Grup de Recerca Consolodiat Creació i pensament de les dones, organitza el laboratori de tesi de Montse Gatell Pérez, doctoranda de la Universitat Oberta de Catalunya. La seva tesi "El 'Cicle del Pallars' de Maria Barbal: una narrativa per a un territori" té com a objectiu analitzar les obres de l'anomenat 'Cicle del Pallars' de Maria Barbal com una construcció de la memòria cultural sobre la Guerra Civil, l'èxode i el franquisme, incorporant també en l'anàlisi literària la perspectiva de gènere. El laboratori de tesi, dirigit per Rosa Rius Gatell i coordinat per Georgina Rabassó, és una experiència d'innovació docent que consisteix a compartir els itineraris de recerca durant el període d'elaboració de la tesi doctoral.

Coordinació
Rosa Rius Gatell (dir.),
Georgina Rabassó
Participant(s)
Montse Gatell Pérez
Organització
GRC Creació i pensament de les dones;
Seminari Filosofia i Gènere