Skip to main content

El cos okupat. Iconografies del cos femení com a espai de la transgressió masculina en el còmic

Laboratori de tesi

Dimecres 15 de juliol de 2015 a les 17h

Seminari del Departament d'Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura, Facultat de Filosofia, Universitat de Barcelona, c/ Montalegre 6, 4t pis - 08001 Barcelona
Info (415.18 KB)

El Seminari Filosofia i Gènere, del Grup de Recerca Consolidat Creació i pensament de les dones, organitza el laboratori de tesi de Marika Vila i Migueloa de la Universitat de Barcelona. La seva tesi doctoral, titulada "El cos 'okupat'. Iconografies del cos femení com a espai de la transgressió masculina en el còmic", dirigida per Marta Segarra (Centre Dona i Literatura), analitza críticament el sistema sexe/gènere que construeix el discurs iconogràfic del còmic a través de l’ús central del cos femení com a instància on s’inscriuen tots els significats socials que el codifiquen des d’una visió androcèntrica i consumista. El Laboratori de tesi, dirigit per Rosa Rius Gatell i coordinat per Georgina Rabassó, és una experiència d'innovació docent que consisteix a compartir els itineraris de recerca durant el període d'elaboració de la tesi doctoral.

 

 

 

 

 

 

 

 

Participant(s)
Marika Vila i Migueloa
Organització
Seminari Filosofia i Gènere;
GRC Creació i pensament de les dones;
Projecte "Pensadoras del siglo XX. Maestros, vínculos y divergencias"