Skip to main content

De madres y de expertos: saber/poder en el discurso 'psi' sobre el cuidado materno

Laboratori de tesi

Dimecres 25 de setembre de 2013 a les 17h

Seminari del Departament d'Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura, Facultat de Filosofia, Universitat de Barcelona, c/ Montalegre 6, 4t pis - 08001 Barcelona
Info (290.78 KB)

El Seminari Filosofia i Gènere, del Grup de Recerca Consolidat Creació i Pensament de les Dones, organitza el laboratori de tesi de Claudia Cualquín Donoso, becària CONYCIT (Xile) de la Universitat de Barcelona, investigadora del Seminari Filosofia i Gènere de la UB. La seva tesi doctoral "De madres y de expertos: saber/poder en el discurso 'psi' sobre el cuidado materno", dirigida per Fina Birulés, analitza, des dels plantejaments de Michel Foucault, les condicions de possibilitat del discurs «psi» actual sobre la cura materna. Planteja la hipòtesi que les seves pautes, significats i, fins i tot, sentiments no són tant pràctiques espontànies de les mares com efectes de les relacions de saber/poder històricament situades. Es tracta d'una pràctica social a través de la qual la psicologia es va erigir com a dispositiu de la normalitat i la subjectivitat. El laboratori de tesi, dirigit per Rosa Rius Gatell i coordinat per Georgina Rabassó, és una experiència d'innovació docent que consisteix a compartir els itineraris de recerca durant el període d'elaboració de la tesi doctoral.

Coordinació
Rosa Rius Gatell (dir.) ,
Georgina Rabassó
Participant(s)
Claudia Calquín Donoso
Organització
GRC Creació i Pensament de les Dones;
Seminari Filosofia i Gènere