Skip to main content

Origen i evolució de la cacera de bruixes a Catalunya (segles XV-XVI)

Laboratori de tesi

Dimecres 29 de maig de 2013 a les 17h30

Seminari del Departament d'Història de la Filosofia, Facultat de Filosofia, Universitat de Barcelona, c/ Montalegre 6, 4t pis – 08001 Barcelona
Info (275.51 KB)

El Seminari Filosofia i Gènere, del Grup de Recerca Consolidat Creació i Pensament de les Dones, organitza el laboratori de tesi de Pau Castell Granados, investigador del GRC [contra]TAEDIUM i de l'IRCVM, i soci d'ARDIT Cultures Medievals de la UB. La seva tesi doctoral, "Origen i evolució de la cacera de bruixes a Catalunya (segles XV-XVI)", dirigida per Teresa Vinyoles Vidal i Agustí Alcoberro Pericay (ambdós de la Universitat de Barcelona), analitza el paper central de les autoritats catalanes en l'aparició del nou "estereotip de la bruixa" durant els primers anys del segle XV, demostrant una gran precocitat en la seva formulació i la seva articulació a nivell legal i jurídic. A partir de la troballa de nova documentació judicial dels segles XV i XVI, es proposa una anàlisi de la formació i articulació d'aquest fenomen al Principat, que marca de forma tràgica la fi del món medieval i l'inici de la modernitat. El laboratori de tesi, dirigit per Rosa Rius Gatell i coordinat per Georgina Rabassó, és una experiència d'innovació docent que consisteix a compartir els itineraris de recerca durant el període d'elaboració de la tesi doctoral.

Coordinació
Rosa Rius Gatell (dir.),
Georgina Rabassó
Participant(s)
Pau Castell Granados
Organització
Seminari Filosofia i Gènere;
GRC Creació i Pensament de les Dones