Skip to main content

Sujetos modernos e intervenciones feministas: género, comunidad e hispanismo en la prensa hispana de Nueva York (1920-1940)

Laboratori de tesi

Dimarts 17 d’abril de 2012 a les 17h

Seminari del Departament d'Història de la Filosofia, Facultat de Filosofia, Universitat de Barcelona, c/ Montalegre, 6, 4t – 08001 Barcelona
Info (284.73 KB)

El Seminari Filosofia i Gènere, del Grup de Recerca Consolidat Creació i Pensament de les Dones, organitza el laboratori de tesi de María Teresa Vera Rojas sota el títol “Sujetos modernos e intervenciones feministas: género, comunidad e hispanismo en la prensa hispana de Nueva York (1920-1940)”, en el qual la investigadora del Centre Dona i Literatura parlarà sobre les representacions de la feminitat que discuteixen els rígids estereotips de la identitat i els rols de les dones hispàniques en la immigració a través de l’anàlisi de la premsa escrita. El Laboratori de tesi, dirigit per Rosa Rius Gatell i coordinat per Àngela Lorena Fuster Peiró i Georgina Rabassó, és una experiència d’innovació docent que consisteix en compartir els itineraris de recerca en el període d’elaboració de la tesi doctoral.

Coordinació
Rosa Rius Gatell (dir.),
Àngela Lorena Fuster Peiró ,
Georgina Rabassó
Participant(s)
María Teresa Vera Rojas
Organització
Seminari Filosofia i Gènere;
GRC Creació i Pensament de les Dones