Skip to main content

¿Quién es el animal laborans de Hannah Arendt?

Conferència

Dilluns 15 de setembre de 2014 a les 18h

Seminari del Departament d'Història de la Filosofia, Facultat de Filosofia, Universitat de Barcelona, c/ Montalegre 6, 4t pis- 08001 Barcelona
Info (733.2 KB)

Adriano Correia (Universidade Federal de Goiàs) impartirà la conferència titulada "¿Quién es el animal laborans de Hannah Arendt?". Correia és professor de filosofia i té com a principals àmbits de recerca la filosofia política, l'ètica, la història de la filosofia i la filosofia del dret, amb especial atenció a l'obra de Hannah Arendt, Michel Foucault, Immanuel Kant, Giorgio Agamben i Friedrich Nietzsche. És autor de nombrosos articles i llibres, entre els quals cal destacar Transpondo o abismo: Hannah Arendt entre a filosofia e a política (Forense Universitária, 2002), Hannah Arendt e a condição humana (Quarteto, 2006), Hannah Arendt: entre o passado e o futuro (UFJF, 2009) i Hannah Arendt (Jorge Zahar, 2012). L'acte s'emmarca dins el IV Cicle internacional de conferències Primaveres arendtianes, organitzat pel Seminari Filosofia i Gènere, del Grup de Recerca Consolidat Creació i Pensament de les Dones. 

Participant(s)
Adriano Correia
Organització
Seminari Filosofia i Gènere;
GRC Creació i Pensament de les Dones