Skip to main content

Lectora fa una crida d'articles per al número 28

Convocatòria

21 de gener de 2021

Lectora: revista de dones i textualitat fa una crida a contribucions per al dossier "Rostres i veus de dones de l'Edat de Plata", que es publicarà al número 28, corresponent a l’any 2022. Aquest dossier accepta articles que indaguin sobre el rol de la dona a l'Edat de Plata i pretén contribuir al rescat i a un millor coneixement d'una sèrie de creadores vinculades i/o pertanyents a l'Edat de Plata. De la mateixa manera, amb aquest monogràfic també es vol posar èmfasi en el creixent número de projectes de recerca sobre la participació de les dones a la cultura i la societat d'aquella època per poder així posar de relleu noves qüestions relacionades amb el gènere que ens permetin seguir problematitzant el concepte, amb la finalitat de completar la historiografia literària i artística del nostre passant recent, avui –encara– en gran part desconeguda. José Miguel González Soriano (Universidad Complutense de Madrid) serà l'encarregat de coordinar el dossier. La data límit per a la recepció d’articles, tant per al dossier com per a la miscel·lània i les ressenyes, serà el 15 de desembre de 2021. Lectora proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca en lliure accés de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global del coneixement.