Skip to main content

Els significats de negre/negra a l’Espanya dels segles XVI i XVII: un procés de negociació cultural i social des de baix

Data de inici
01/09/2022
Data de finalització
31/08/2025
Referència
PID2021-124893NA-I00
Institució
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades / Agencia Estatal de Investigación MICIUN/AEI 10.13039/501100011033
Programa
FILS - Programa Nacional de Filologia i Filosofia (FILO i FIS)
Projectes de recerca
IP
Diana Berruezo-Sánchez
(Universitat de Barcelona/University of Oxford)
Equip investigador
Stephanie Cavanaugh
(University of Oxford)
,
Anna Espínola-Lynn
(University of Oxford)
,
Erica Feild-Marchello
(University of Oxford)
,
Baltasar Fra Molinero
(Bates College)
,
Chloe Ireton
(University College London)
,
Reyes Lázaro
(Smith College)
,
Kevin Munuera Pulido
(Universitat de Barcelona)
,
Manuel Olmedo Gobante
(University of Arkansas)
,
Josep Pujol i Coll
(Escola Superior de Música de Catalunya)
,
Maxim Rigaux
(Université de Ghent-Universitat Autònoma de Barcelona)
,
Miguel Ángel Rosales
(Universidad Pablo de Olavide)
,
Gerard Rosich Pagès
(Universitat de Barcelona)
,
Cornesha Tweede
(Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies)
,
Elizabeth Wright
(University of Georgia)
Personal col·laborador
Andrea Rueda Herrera
(Universidad Pablo de Olavide)
,
Rubén Bracero Salvat
(Universitat de Barcelona)
Resum

Qui eren els agents socials i culturals que van construir narratives sobre ‘ lo negre/a’ a l’Espanya dels segles XVI i XVII? Quantes nocions de ‘negre/a’ van coexistir en el període? Fins a quin punt les idees literàries de ‘negre/a’ van influir en els escribes que prenien declaracions a negroafricans als tribunals espanyols?

 

El projecte The Making of Blackness parteix d’una hipòtesi doble: (a) la construcció de ‘negra/e’ va ser un procés de negociació cultural i social al qual van contribuir activament dones i homes d’origen subsaharià; i (b) les idees de ‘negre/a’ es van difondre a través de narratives culturals i religioses que, al mateix temps, van forjar les mentalitats d’una època. A partir d’aquestes premisses, el projecte té el propòsit d’investigar el paper de la diàspora afroespanyola en la construcció de narratives culturals i, a més, de connectar els estudis sobre processos emancipatoris i pràctiques socials a les expressions culturals de l’època. Amb mètodes i fonts interdisciplinaris, i un equip transversal d’investigadors (filòlegs, lingüistes, historiadors, sociòlegs de la història, etnomusicòlegs i antropòlegs), el projecte vol donar respostes polièdriques als usos complexos de ‘negre/a’ en el context de la Espanya premoderna; examinar la complexitat d’aquests termes des de la perspectiva de la diàspora subsahariana; i analitzar els usos semàntics a les produccions literàries de l’època confrontant-los amb documentació històrica.

 

Objectius

  1. Proporcionar noves lectures sobre ‘lo negre/a’en discursos literaris, musicals i evangèlics de l’època.
  2. Examinar la participació de públic negre que rebia i contribuïa a les idees de ‘negre/a’ representades a les pràctiques culturals i festives de l’època.
  3. Entendre els significats de ‘negre/a’ en les cosmovisions socials i culturals de l’època