Skip to main content

El fons antic de la UB amb perspectiva de gènere (1/3)

Mariela FARGAS PEÑARROCHA & CRAI Biblioteca de Fons Antic (coord.)
Cristina BELTRÁN,
Gemma CABALLER,
Ramon DILLA,
Marina RUIZ FARGAS,
Neus VERGER,
Natàlia VILÀ URRIZA
VIDEO. Càtedra UNESCO Dones / ADHUC, Universitat de Barcelona
2022

Mariela Fargas Peñarrocha (ADHUC-Universitat de Barcelona) i CRAI Biblioteca de Fons Antic-UB) coordinen la jornada científica i l'exposició "El fons antic de la UB amb perspectiva de gènere". Aquesta jornada científica, acompanyada d'una exposició virtual, significa un avenç en les investigacions sobre el fons antic de la Universitat de Barcelona amb l'objectiu de desvetllar les possibilitats d'estudis històrics que donin visibilitat a les dones, projectar un pla didàctic que fomenti una memòria igualitària i difondre aquest fons des de la perspectiva de gènere. 

 

Coordina: 

Mariela FARGAS PEÑARROCHA (ADHUC-Universitat de Barcelona), CRAI Biblioteca de Fons Antic

 

Intervenen: 

Neus VERGER (CRAI Biblioteca de Fons Antic-Universitat de Barcelona)
Gemma CABALLER (CRAI Biblioteca de Fons Antic-Universitat de Barcelona)
Cristina BELTRÁN (Universitat de Barcelona)
Ramon DILLA  (Universitat de Barcelona)
Marina RUIZ FARGAS (CRAI Biblioteca de Fons Antic-Universitat de Barcelona)
Natàlia VILÀ URRIZA (Universitat Autònoma de Barcelona)

 

Activitat: Jornada i exposició virtual "El fons antic de la Universitat de Barcelona amb perspectiva de gènere" 

Producció de Càtedra UNESCO Dones / ADHUC, Universitat de Barcelona 

Català i castellà | Durada: 2:53:57 | Data: 27 octubre 2020 | Publicació del vídeo: 2022

 

Amb la col·laboració de: Instituto de la Mujer, Gobierno de España; Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona; ADHUC-Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat; Grup d'Estudis d'Història del Mediterrani Occidental; Institut Català de les Dones