Skip to main content

Els estudis lèsbics, gais, trans i queer. Una introducció pràctica

Rafael M. MÉRIDA JIMÉNEZ
Lleida: Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, col. LGBTI & Company
2021
9788491442684

Els estudis lèsbics, gais, trans i queer. Una introducció pràctica, de Rafael M. Mérida Jiménez, és un volum inusual en el panorama editorial en llengua catalana. La primera part dels seus continguts deriva de la docència universitària de l’autor en assignatures introductòries als estudis LGBTIQ+. Les dues primeres seccions corresponen a qüestions fonamentals per aproximar-se al seu contingut, car tracten llur naixement o la reflexió sobre una hipotètica identitat «homosexual», mentre que les posteriors, al voltant dels estudis de gènere, queer o trans, pretenen enriquir el pensament crític a través d’activitats pràctiques. La segona part d’aquest llibre és nodrida per diversos treballs sobre temes tractats a la primera o inspirats per les corrents teòriques i metodològiques que s’hi comenten. De la mateixa manera, són un tast de les múltiples possibilitats que ens hi ofereixen, des de les lleis medievals contra la sodomia fins les pedagogies queer, tot passant per Terenci Moix, Maria-Mercè Marçal o Paul B. Preciado.

 

ÍNDEX

Presentació    7

 

Primera Part: Una assignatura

Introducció general    13

Tema 1. De la condemna de l'"homosexualitat" als estudis gais i lèsbics    14

Tema 2. La identitat "homosexual": essència o construcció?    16

Tema 3. Els estudis gais i els estudis lèsbics davant els estudis de dones i els estudis de gènere    19

Tema 4. Els estudis gais i els estudis lèsbics davant els estudis queer    22

Tema 5. La cruïlla dels estudis trans    25

Tema 6. Els primers estudis gais, lèsbics, trans i queer a l'Estat espanyol    26

 

Activitats    29

Guia de lectura del tema 1    29

Guia de lectura del tema 2    34

Guia de lectura del tema 3    39

Guia de lectura del tema 4    42

Guia de lectura del tema 5    45

Guia de lectura del tema 6    49

 

Glossari    53

Bibliografia citada    55

Bibliografia en català    63

 

Segona part: Tastets

1. De mascles i sodomites    69

2. Edat Mitjana i homoerotisme: Terenci Moix    75

3. Calidoscopi gai (1970-1995)    85

4. Les visibilitats de Maria-Mercè Marçal    93

5. Cossos pervertits / Pedagogies queer    101

6. L'assaig autobiogràfic de Preciado    109