Skip to main content

Escriptures de pandèmia

M. Loreto Vilar, Marisa Siguan, Cristina Alsina Rísquez (eds.)
Mar ARÉVALO, Sara BAILA BIGNÉ, Maria FASANAR FERNÁNDEZ, Iván GARCIA SALA, Maja HADERLAP, Felicitas HOPPE, Toni R. JUNCOSA, Meritxell MATAS REVILLA, Anna MONTANÉ FORASTÉ, Carlos OLIVARES CALDERÓN, Rosa PÉREZ ZANCAS, Verónica RODRÍGUEZ, Raquel SANTANERA VILA
Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona / Construcció i Representació d'Identitats Culturals (CRIC)
2021
978-84-9168-728-3

Aquest volum proposa un doble acostament a obres que tracten la pandèmia com a motiu literari. A la primera part es donen a conèixer diverses peces poètiques actuals que reflexionen sobre el llenguatge, la malaltia i la pandèmia; el confinament, l’aïllament i els límits que no veiem; la por i les maneres de gestionar el que no hem previst, i, en darrer terme, sobre com continuar vivint. A la segona part, en canvi, es descriu i analitza un corpus literari d’obres modernes i contemporànies al voltant del sofriment físic i la degradació del cos, el turment de l’ànima i l’angoixa existencial, la vulnerabilitat i la pèrdua, i també el desgovern i l’ocultació, la desesperació i la ràbia. L’aprofundiment en el tema de la malaltia —física, psíquica, real o imaginada— permet així fixar els paràmetres de les «escriptures de pandèmia» i la inspiració creadora que irradia l’aïllament.

 

ÍNDEX

Da ogni altro separati vivevano. Escriptures de la pandèmia, M. Loreto Vilar, Marisa Siguan, Cristina Alsina   9

 

PART I

doppelgängerin, Maja Haderlap   19

doppelgängerin, Maja Haderlap   21

Nota a doppelgängerin, de Maja Haderlap, Anna Montané Forasté    19

Alphabet für ein Museum der Langsamkeit, Felicitas Hoppe   25

Alfabet per a un museu de la lentitud, Felicitas Hoppe   27

Notes a propósito d'Alfabet per a un museu de la lentitud, de Felicitas Hoppe, Anna Montané Forasté    29

"Què emergerà després d'aquest esfondrament?" Breu itinerari poètic per una pandemia, Meritxell Matas Revilla   39

El confit: apunts per a un tancament i passejada amb gossa, Raquel Santanera Vila   55

Encierros en la ciudad imaginaria, Carlos Olivares Calderón   63

I am afraid to own a body now, Maria Fasanar Fernández   75

 

PART II

"Antigament la pesta va visitar les vostres verdes terres": El festí en temps de pesta, d'Aleksandr Puixkin, Ivan Garcia Sala   79

Literatura, enfermedad y tiempo secuestrado: Thomas Mann i La montaña mágica, Marisa Siguan   89

La pesta blanca i l'experiment d'Arthur Schnitzler, M. Loreto Vilar   105

Isolation and Bodily Decay in Samuel Beckett's Krapp's Last Tape, Maria Fassanar Fernández   119

Vivint "fora del temps, fora del món". Els effects de l'aïllament a la Novella d'escacs de Stefan Zweig   129

Cancer Performance: The Work of Brian Lobel, Verónica Rodríguez   141

"No Barrier but Skin": HIV, Spatialization, and Vulnerability in Danez Smith's Poetry, Toni R. Juncosa   153

Vivir con la enfermedad Auschwitz y morir de ella: Grete Weil y su escritura de la inmediatez, Rosa Pérez Zancas   165

To Mobilize Vulnerability in Times of Pandemic: The Skin and the Street as Liminal Spaces, Sara Baila Bigné   179

 

Les autores i els autors   187