Skip to main content

L'univers vivent d'Hildegarda de Bingen: Perspectives filosòfiques

Georgina RABASSÓ
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans
2019
978-84-9803-857-6

Com la mateixa Hildegarda assenyala, la seva recerca espiritual al voltant de la realitat natural es distingeix clarament de l'escrutini filosòfic de la natura que promouen els mestres escolàstics de l'època. No obstant, la concepció de l'univers que presenta l'autora té paral.lelismes significatius amb la filosofia de la natura del segle XII. Aquesta és una de les paradoxes a resoldre mitjançant l'anàlisi de l'obra d'Hildegarda de Bingen, una pensadora en constant diàleg amb els esdeveniments del seu temps. La cosmologia d'Hildegarda estableix un pont amb la teologia i l'antropologia. És un àmbit al qual dedica una reflexió aprofundida, continuada en el temps i que vincula a altres sabers, com ara la medicina i la música. L'autora sosté que l'ésser humà es troba connectat amb Déu i també amb el món, i que ha d'aprendre a orientar la seva ànima tot cercant l'ajuda de les forces vives, tant les físiques com les espirituals, en l'univers creat.

 

ÍNDEX 

 

PRÒLEG   9

CRONOLOGIA   13

INTRODUCCIÓ   23

I. EL SUBSTRAT FILOSÒFIC DEL MÓN VISIONARI   23

1. Hildegarda de Bingen: un retrat polièdric   24

2. Aproximació a la tradició filosòfica   52

II. L'UNIVERS ELEMENTAL, OVAL I ESTOIC DELS SCIVIAS   72

3. Figura i composició de l'univers   74

4. El moviment, els astres i l'harmonia còsmica   96

III. LES SUBTILITATS DE LA NATURA: L'OBRA MEDICONATURALISTA   118

5. L'àmbit terrestre descrit a la Physica   120

6. Cosmologia i antropologia en el Beate Hildegardis Cause et cure   138

IV. L'UNIVERS ELEMENTAL, ESFÈRIC I PLATÒNIC DEL LIBER DIVINORUM OPERUM   154

7. Una imatge del món renovada: desenvolupament i innovació   156

8. La "força ígnia", principi femení de la creació   162

9. L'univers materials i les seves proporcions   178

10. La mecànica celeste, la Terra i l'ésser humà   186

CONCLUSIONS   202

BIBLIOGRAFIA 208