Skip to main content

Participar del món. Escrits 1941-1945

Hannah ARENDT
Stefania FANTAUZZI (intr.),
Anna SOLER HORTA (trad.),
Edgar STRAEHLE (trad.)
Palma: Lleonard Muntaner
2020
978-84-17833-59-6

En aquesta edició que el lector té a les mans presentem el primer recull complet dels articles que la pensadora Hannah Arendt va escriure per a la revista Aufbau entre el 1941 i el 1945, quan acabava d’arribar als Estats Units. Als articles, a més, s’hi afegeixen les Actes de les reunions del Jove Grup Jueu, organitzades al llarg de l’any 1942 a Nova York i en les quals Arendt va tenir un paper molt destacat. Es tracta d’uns escrits que fins ara no s’havien traduït íntegrament a cap llengua.

Participar del món ofereix així una important contribució als estudis arendtians i ens permet percebre la independència de pensament que Arendt mantindrà al llarg de la seva vida. Els escrits, a més, ens anticipen algunes de les reflexions que l’escriptora desenvoluparà en textos posteriors, en tant que representen el començament de la seva teoria política, que planteja preguntes plenament vigents en els nostres dies: quina actitud tenim en situacions d’emergència, quan l’existència mateixa dels éssers humans està en perill; quines conseqüències pot tenir no intentar viure en pau amb els veïns; què significa participar i pactar; i, per descomptat, quina responsabilitat tenim davant del món.

Edició a cura de Stefania Fantauzzi. Traducció d’Anna Soler Horta i Edgar Straehle.

 

Índex

INTRODUCCIÓ: LA LLIBERTAT NO ÉS CAP REGAL, Stefania Fantauzzi   7

La qüestió jueva   14

Aufbau, 1941-1945   20

Propedèutica de l'acció política   24

Poder i violència   27

Violència prepolítica i impolítica   31

 

ARTICLES DE HANNAH ARENDT PUBLICATS A LA REVISTA AUFBAU (1941-1945), Traducció d'Anna Soler Horta

La gratitud de la casa de judà? Carta oberta a Jules Romains   39

L'exèrcit jueu: l'inici d'una política jueva?   42

Paciència activa   45

Ceterum Censeo   49

Un exèrcit jueu? Vetllada de debat al New World Club   53

Un primer pas   54

Qui és el comitè per a un exèrcit jueu? Carta al director   56

Moisès o Washington (Això us incumbeix)   59

Cui Bono? Cas en contra del Saturday Evening Post   61

Paper i realitat (Això us incumbeix)   64

Tot Israel responia d'Israel (Això us incumbeix)   66

La retòrica del diable (Això us incumbeix)   68

L'«anomenat Exèrcit Jueu» (Això us incumbeix)   70

Una paraula cristiana sobre la qüestió jueva (Això us incumbeix)   74

«No es dirà cap Kaddish» (Això us incumbeix)   76

Entre l'espasa i la paret (Això us incumbeix)   78

Quan no es resisteix al mal menor (Això us incumbeix)   80

A favor i en contra de Paul Tillich (Això us incumbeix)   82

Confusió (Això us incumbeix)   85

El retorn del judaisme rus (Això us incumbeix)   88

Què passa a França? (Això us incumbeix)   93

La crisi del sionisme (Això us incumbeix)   95

La literatura política francesa a l'exili   102

Les veritables raons de Theresienstadt. Carta al director   107

Es pot resoldre la qüestió judeoàrab?   109

Per l'honor i la glòria del poble jueu   115

EUA-Petroli-Palestina   118

La declaració Balfour i el mandat de Palestina   121

La fi d'un rumor   124

Dinamita petitburgesa   127

Hostes vinguts de la terra de ningú   130

El rostre nou d'un poble antic   133

Els dies del canvi   135

Una lliçó en sis trets   139

Noves propostes per a un acord entre jueus i àrabs   141

Els partisans jueus en la insurrecció europea   144

Sobre «La sal de la terra»: la «Interpretació jueva» de Waldo Frank   147

De l'exèrcit a la brigada. Un petit triomf, però tanmateix un triomf   150

In memoriam: Adolph S. Oko   153

«Lliure i democràtic»   155

Humiliats i sense drets   158

Un acord entre els pobles del Pròxim Orient: La base d'una política jueva   161

Les possibilitats jueves: Perspectives escasses, representació escindida   164

 

ACTES DEL JOVE GRUP JUEU Traducció d'Edgar Straehle

Introducció: El Jove Grup Jueu convida a participar   169

Jove Grup Jueu al New World Club   175

Número 1, 11 de març de 1942   177

   A. Llibertat i necessitat   177

   B. Política realista o política idealista   178

   C. Debat: preguntes i objeccions   182

   Bibliografia   184

Número 3, sessió del 7 d'abril de 1942   185

   A. Introducció (Hannah Arendt)   185

   B. Debat   187

   C. Hannah Arendt   190

   Bibliografia   191

Número 4, sessió del 21 d'abril de 1942

   A. Introducció històrica (Hannah Arendt)   192

   B. Conferència (R. S. Nathan)   198

   Bibliografia   200

Número 5, reunió del 13 de maig de 1942   202

   A. Introducció teològica (Josef Maier)   202

   B. Conferència (Hannah Arendt)   202

 

AGRAÏMENTS   209