Skip to main content

Lectora: revista de dones i textualitat, 8, 2002

[Consell de redacció]
Barcelona: Centre Dona i Literatura
2001
ISSN: 1136-5781 e-ISSN: 2013-9470

 

DOSSIER Psicoanàlisi i diferència sexual,  Neus CARBONELL & Marta SEGARRA (coord.)

Psicoanálisis i diferencia sexual, Neus Carbonell & Marta Segarra   7

Sexuación: la no identidad del sexo (Much Ado about Nothing), Enric Berenguer   17

Des de "la pàgina en blanc": la feminitat i la lletra, Miquel Bassols   25

Quelques consequences de la différence entre les sexes chez Blaise Cendrars, Marie-France Borot   31

Fotografiar el perfume, Mara Negrón   39

La tercera mano: reescrituras de la escena psicoanalítica, Mireille Calle-Gruber   49

Messa in estasi: sguardi sul corpo di Teresa, Elena Bonelli   61

DOSSIER Violència de gènere, Francesca BARTRINA (coord.)

La visibilitat de la violència de gènere i les seves representacions, Francesca Bartrina   13

La violencia doméstica, Leonor Mª Cantera   71

La violència de gènere, segons la psicoanàlisi, Miquel Bassols   79

Crònica d'un equívoc: la construcció d'una identitat femenina en les notícies sobre maltractaments, Eulàlia Lledó   87

La violència contra les dones a l'obra de Víctor Català i d'Aurora Bertrana, Francesca Bartrina   99

Les belles infidèles: gènere, violència i traducció, Pilar Godayol   107

Contra les conspiracions fetes de silenci: dos textos que parlen de l'abús sexual a nenes, Meri Torras   111

¿Máquinas de amar? Sexo y violencia en la literatura y el arte norteamericanos de los sesenta, Nieves Alberola Crespo   119

"S. T.", Francesca Llopis   129

MISCEL·LÀNIA

A modo de desciframiento, Neus Aguado   137

"As mulleres sostemos a metade do ceo": Xohana Torres ingresa na Real Academia Galega, Helena González Fernández   141

From One to the Other: Problem and/or Aporia, Jelisaveta Blagojevic   147

¿Escriptura femenina? Les canto i les celebro, Eulàlia Lledó   155

"Seguir ardiendo y no sentir el mal": un acercamiento a la poética de Gaspara Stampa, María do Cebreiro Rábade   181

CREACIÓ   189

RESSENYES   193