Skip to main content

Home

Lectora fa una crida l'articles per al número 27
Lectora: revista de dones i textualitat fa una crida a contribucions per al dossier "Dones centreamericanes: escriptures disperses a la globalitat (1900-2000)", que es publicarà al número 27...
Expressions maghrébines fa una crida d'articles per al número 20.1
Expressions maghrébines fa una crida a contribucions per al dossier "Témoignage et résistance dans les productions culturelles maghrébines", que es publicarà al número 20, corresponent a l'any 2021...
Lectora fa una crida d'articles per al número 26
Lectora: revista de dones i textualitat fa una crida a contribucions per al dossier "Decorar el cos: gemmes, joies i ornaments a la literatura", que es publicarà al número 26, corresponent a l’any 2020...
Musas, núm. 5.2: crida per a articles sobre vulnerabilitat
S'obre la crida a articles per al número 5.2 de Musas: revista de Investigación en mujer, salud y sociedad, que abordarà...

Publicacions

De vidas y virus. VIH/sida en las culturas hispánicas

¿Qué es una autora? Encrucijadas entre género y autoría

Papeles del crimen. Mujeres y violencia en la ficción criminal

Marcs de guerra. Quines vides plorem?