Contacte

Grup de Recerca Anàlisi Quantitativa Regional (AQR)
Universitat de Barcelona
Facultat d’Economia i Empresa
Department d’Econometria, Estadística i Economia Aplicada
Av. Diagonal 690, 08034 Barcelona
Contacte: aqr@ub.edu
www.ub.edu/aqr