Més informació

  • Unitat d’Audiovisuals
  • Universitat de Barcelona
  • Baldiri Reixac, 2 planta –1
  • 08028 Barcelona

  • Tel. 934 039 085 i
  • 934 020 892 (Administració)
  • audiovisuals@ub.edu

  • Horari d’atenció:
    de dilluns a divendres (de 9 a 15h. )

Unitat d’Audiovisuals

Som el servei de la Universitat encarregat de donar cobertura audiovisual a les diferents àrees de la UB: Docència, Rercerca, Cultura i Institució. El nostre és un servei transversal, autofinançat i amb un equip humà especialitzat i coneixedor de les últimes tecnologies del món audiovisual. Dins del nostre catàleg de serveis, tenen un protagonisme destacat la producció audiovisual, l’enregistrament d’actes, l’emissió en directe amb reproducció en temps real (streaming) i les videoconferències.

Utilitzem equipament professional i d’última tecnologia que ens permet donar resposta a les necessitats actuals de la universitat en l’àmbit audiovisual. A les nostres instalacions disposem d’un petit estudi de so, un plató amb sistema d’incrustació (chroma), un sistema de plató virtual i un servidor de vídeo d’alta capacitat.

Els vídeos que realitzem tenen llicències obertes, concretament Creative Commons, ideals per difondre el coneixement que es genera a la Universitat. A més a més, la UB és la institució responsable a l’estat espanyol de l’adaptació de les llicències Creative Commons a la nostra legislació. La gran majoria de vídeos que produïm es publiquen immediatament i a UBTV, el portal de vídeo de la Universitat.

El Servei d’Audiovisuals va arrencar l’any 1987 i ha evolucionat amb els anys i s’ha adaptat a les últimes tecnologies i als nous fluxos de treball. Gràcies a aquest llarg recorregut disposem d’un fons audiovisual amplique hem anat acumulant durant els anys i que conforma una autèntica memòria històrica audiovisual de la Universitat. Aquest fons, en formats en desús, està en procés de digitalització per garantir-ne el visionat i l’ús avui dia i en el futur.