Has vist àligues o aufranys amb anelles?

Àliga perdiguera (esquerra) i aufrany (dreta) anellats per l'Equip de Biologia de la Conservació. Fotos: Alain Marmasse (CEEP) i Fran Tabalon (Cos d’Agents Rurals, Generalitat de Catalunya).

Durant les temporades de reproducció de 2008-2017, l’Equip de Biologia de la Conservació ha realitzat el marcatge de 380 polls d’àliga perdiguera a Catalunya amb la col·laboració del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. El marcatge ha consistit en equipar els polls amb una anella metàl·lica convencional a una pota, i una anella de lectura a distància de color vermell a l’altra pota. El codi de l’anella de lectura a distància inclou dos caràcters alfanumèrics que és llegeixen en sentit vertical, de dalt a baix. De la mateixa manera, durant les temporades de reproducció de 2012-2017, l’Equip també ha realitzat el marcatge de 100 polls d’aufrany a Catalunya amb el mateix tipus d’anelles.

Fins a 2017 i gràcies als reavistaments de molts col·laboradors, hem pogut recopilar informació de 134 individus d’àliga perdiguera (35,3 %) i de 15 aufranys (15,0 %) anellats a Catalunya. El reavistament d’individus marcats és una font d’informació bàsica per poder estimar la supervivència d’aquestes espècies amenaçades. Per aquest motiu, si heu observat alguna àliga perdiguera o algun aufrany anellats ens podeu fer arribar la vostra observació omplint el següent formulari.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!


error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest