Dins el Parc Natural del Montgrí s’hi concentra una gran diversitat ornitològica. Espècies tan sensibles com l’àliga cuabarrada, el falcó pelegrí o el gran duc hi han trobat indrets adients per reproduir-s’hi. En referència a aquesta darrera rapinyaire nocturna, i gràcies al seguiment que des del propi Parc i el Grup de Natura Sterna i la Universitat de Girona han efectuat durant els darrers 5 anys, s’han censat un total de 9 possibles parelles nidificants de duc dins l’àmbit del Parc Natural.

L’estudi apunta que, malgrat la bona qualitat ambiental del Parc, hi ha certs riscos als que caldria prestar especial atenció. L’alta densitat de línies elèctriques amb els seus suports és una de les principals causes de mortalitat per aquestes i altres espècies protegides al Parc Natural i rodalies.  Aquest  passat mes d’agost es varen trobar dos exemplars de duc electrocutats en una línia de mitja tensió que recorre gran part del sector nord del Parc Natural. El suport implicat, així com altres on s’han trobat aus electrocutades, tenen dissenys perillosos i, per tant, comprometen la viabilitat de les espècies d’ocells i en especial les amenaçades que viuen en aquest espai protegit. Un cop localitzats els cadàvers, els Agents Rurals van aixecar l’acta protocol·lària per posar-ho en coneixement de la companyia propietària de la línia així com de les autoritats administratives i judicials pertinents per tal que corregir els suports perillosos.

Les dades de seguiment de duc pel conjunt del Baix Empordà, amb un cens actual de  32 territoris de duc actius i amb un total de 112 exemplars anellats en els darrers anys, són preocupants. Els atropellaments i electrocucions són, de llarg, les principals causes de mortalitat directa. La destrucció o alteració dels seus hàbitats, així com l’escalada no regulada, són les principals causes de pèrdua de territoris de cria. En certs punts de la Costa Brava sud, la suma de tots aquest casos, podria estar al darrera d’unes davallades poblacionals esfereïdores. A la Vall d’Aro, per exemple, s’ha passat d’un màxim de 9 parelles reproductores a 1 aquests darrer 2019.

És molt urgent, doncs, que les companyies elèctriques propietàries de les línies elèctriques no tan sols corregeixin els suports on s’han electrocutat espècies d’aus protegides en aquest Parc Natural sinó que estableixin mesures en tot l’espai protegit per tal que es minimitzi aquesta xacra per a l’avifauna.

Jaume Ramot

President del Grup de Natura Sterna

Imatge d'un dels dos ducs trobats electrocutats el passat mes d'agost.
Suport on el passat mes d'agost es va trobar un duc electrocutat.
El Grup de Natura Sterna, juntament amb el mateix Parc Natural del Montgrí i la Universitat de Girona, realitza el seguiment de la població de duc en l'àmbit del Parc Natural.
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest