Biodiversitat

La biodiversitat és el conjunt i la varietat d’organismes presents en un lloc i en un moment donat, la variabilitat genètica dins d’una espècie, i la varietat d’hàbitats o ecosistemes dels que formen part, incloent les complexes relacions ecològiques entre espècies. Al llarg de la seva evolució, l’ésser humà ha modificat el seu entorn fins al punt que l’activitat humana ha esdevingut la principal causa de pèrdua de biodiversitat, un dels problemes mediambientals més greus avui en dia a nivell global. Conèixer els components de la biodiversitat i les seves funcions en els ecosistemes, determinar aquells que són indicadors de l’estat dels ecosistemes i el medi ambient, i conèixer la seva evolució al llarg del temps com a indicadors de canvis ambientals és de gran importància per poder establir les mesures i les polítiques de conservació més adequades.

Per aquests motius, treballem en l’elaboració d’indicadors de biodiversitat en el marc de processos ecològics i la realització de seguiments de la biodiversitat a llarg termini per a obtenir informació útil per a la gestió d’espais naturals i l’explotació sostenible de recursos renovables en l’àmbit de l’explotació forestal i l’agricultura.

error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest