Els ocells com a indicadors de bones pràctiques vitivinícoles

La vinya és un dels cultius més comuns a casa nostra. El pas d’una agricultura tradicional a una d’intensiva, però, ha comportat una pèrdua de biodiversitat i una disminució de les poblacions d’ocells agrícoles, les quals també es troben afectades negativament per l’escalfament global. Per mirar de frenar aquesta situació sota una demanda creixent dels consumidors per productes produïts mitjançant sistemes de producció sostenibles, cada vegada més explotacions vitivinícoles han passat a tenir un sistema de producció ecològica. Aquest sistema de producció es caracteritza principalment per la no utilització d’insecticides, herbicides i adobs químics, de manera que el control de plantes adventícies, en cas de realitzar-se, es realitza mecànicament (llaurant o segant). En aquest marc, durant el període reproductor de 2014 i el període hivernal de 2014/15 vam realitzar censos d’ocells en 33 parcel·les de vinya, per tal d’avaluar la incidència del cultiu ecològic i la presència de coberta herbàcia sobre les poblacions d’ocells, i així poder donar consells sobre les pràctiques més sostenibles i compatibles amb la conservació de les aus i, de retruc, de la biodiversitat.

Els resultats mostren que el cultiu ecològic té uns efectes molt beneficiosos per la comunitat d’ocells present a les vinyes, incrementant el número d’espècies i l’abundància global d’ocells. A més, concretament també incrementa l’abundància d’ocells insectívors, els quals juguen un paper clau en el control de plagues de les vinyes, i l’abundància d’aquelles espècies d’ocells afectades negativament per l’escalfament global, minimitzant així els efectes negatius del canvi climàtic sobre les poblacions d’ocells i tot l’ecosistema. Per altra banda, a la primavera la presència de coberta herbàcia també afavoriria l’abundància d’ocells insectívors, tot i que semblaria tenir efectes negatius sobre altres espècies no insectívores com ara els ocells granívors.

Aquest estudi, realitzat gràcies al suport de Miguel Torres S. A., confirma que el cultiu ecològic de la vinya té efectes positius tant per a la biodiversitat com per als viticultors, ja que afavoreix la presència d’ocells insectívors que ajuden al control de plagues i dona al producte un valor afegit important en el context d’un interès creixent dels consumidors per productes respectuosos amb la biodiversitat i el medi ambient.

Publicacions relacionades

A50.- ROLLAN, À., HERNÁNDEZ-MATÍAS, REAL, J. 2019. Organic farming favours bird communities and their resilience to climate change in Mediterranean vineyards. Agriculture, Ecosystems and Environment, 269: 107-115. https://doi.org/10.1016/j.agee.2018.09.029 pdf

Els resultats de l’estudi realitzat per l’EBC-UB demostren els efectes beneficiosos del cultiu ecològic de la vinya sobre la conservació dels ocells.
Durant els censos de primavera es van comptabilitzar un total de 489 ocells de 32 espècies diferents. Les espècies més abundants van ser el passerell comú, el gafarró, el tudó, l’estornell vulgar i el gratapalles. Foto: Àlex Rollan (EBC-UB).
Durant els censos d’hivern es van comptabilitzar un total de 693 ocells de 22 espècies diferents. Les espècies més abundants van ser el pinsà, el passerell, el gafarró, la titella, la cotxa fumada, el gratapalles i el cotoliu. Foto: Àlex Rollan (EBC-UB).
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest